วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
ลงพื้นที่แจก Directory
ณ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทาง
Website
Facebook Fanpage