วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
ลงพื้นที่แจก Directory
ณ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทาง
Website
Facebook Fanpage